Back to Top
 
Files:
Name Size Downloads    
docx.png Impressie Themadag 11 okt 2017 58.79 KB 50 Download
ppt.png PPT Arie Kasper CNV 11 okt 2017 45.43 KB 78 Download
ppt.png PPT ExpeditieFit 11 okt 2017 7.29 MB 69 Download
ppt.png Eigen regie en zeggenschap (PPT CNV) 9 mei 2017 11.83 MB 132 Download
ppt.png Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid (PPT Duurzame inzetbaarheid) 9 mei 2017 994.04 KB 119 Download
pptx.png Presentatie Privacy op de werkvloer & Wethuis voor Klokkenluiders 751.23 KB 184 Download
pdf.png PPT SBI Duurzame inzetbaarheid & Arbo 8 juni 2016 948.59 KB 194 Download
pptx.png Medezeggenschap 3.0 16 februari 2016 (GITP) 1.2 MB 216 Download
pptx.png Medezeggenschap 3.0 16 februari 2016 (Movaris) 2.09 MB 209 Download
doc.png Checklist nav onderzoek agressie en geweld 18 november 2015 (CAOP) 23.97 KB 218 Download
ppt.png Medezeggenschap en agressie en geweld marktsector 18 november 2015 (CAOP) 268.04 KB 274 Download
ppt.png SER en de Medezeggenschap (SER) 18 november 2015 490.07 KB 256 Download
ppt.png De vakbond van morgen 18 november 2015 (De Unie) 6.85 MB 242 Download
ppt.png Relatie vakbonden en OR 18 november 2015 (CNV) 830.5 KB 232 Download
ppt.png PPT SBI arbowet POGGL themadag 1 april 2014 735 KB 250 Download
pdf.png Het nieuwe arbeidsrecht komt eraan gevolgen OR augustus 2014 (De Voort) 585.83 KB 410 Download
ppt.png PPT loopbaan en ontwikkeling 11 november 2014 (De Unie) 5.2 MB 289 Download
ppt.png PPT levensfasegericht Personeelsbeleid (GITP) 1.4 MB 211 Download
ppt.png PPT bijeenkomst ouderenparticipatie POGGL 837 KB 210 Download
ppt.png PPT vertrouwenspersoon Lies Melis 11 november 2014 (AH) 756.16 KB 209 Download
pdf.png Burgerlijk wetboek 7 inclusief verzamelwet SZW 3 februari 2015 746.92 KB 208 Download
ppt.png PPT Wet Werk Zekerheid 3 febr 2015 553.49 KB 275 Download