Back to Top

Welkom bij de V.O.G.D.

 

 

De V.O.G.D. heeft tot doel een netwerk te bieden waarbij OR-en actief in de groothandel en detailhandel mét en ván elkaar kunnen leren. Dit doen wij door het uitwisselen en delen van ervaringen tussende aangesloten OR-en, het organiseren van (thema)bijeenkomsten en MZ-dagen en het actief in contact brengen van leden onderling. Daarnaast is de V.O.G.D. een spreekbuis voor leden richting maatschappelijke organisaties zoals de de Sociaal Economische Raad, de vakorganisaties en de Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap. Zo draagt de V.O.G.D. bij aan de kwaliteit van medezeggenschap.

 

 

 

 

Themadag 29 september

Beste (OR)leden,

Langs deze weg willen wij jullie uitnodigen voor het bijwonen van de themadag op woensdag 29 september 2021. Deze dag zal in het teken staan van de Wet op de collectieve arbeidsvoorwaarden.

Nieuwsgierig naar het programma? Klik op 'lees meer'. 

Lees meer: Themadag...

Back To Work

 

Beste (OR) leden,

 

Hopelijk heeft u goede vakantie gehad. 

Heeft u de datums 29 september en 17 november nog steeds in uw agenda staan?

Wij zien u graag op één van deze datums.