Back to Top

Welkom bij de V.O.G.D.

 

 

De V.O.G.D. heeft tot doel een netwerk te bieden waarbij OR-en actief in de groothandel en detailhandel mét en ván elkaar kunnen leren. Dit doen wij door het uitwisselen en delen van ervaringen tussende aangesloten OR-en, het organiseren van (thema)bijeenkomsten en MZ-dagen en het actief in contact brengen van leden onderling. Daarnaast is de V.O.G.D. een spreekbuis voor leden richting maatschappelijke organisaties zoals de de Sociaal Economische Raad, de vakorganisaties en de Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap. Zo draagt de V.O.G.D. bij aan de kwaliteit van medezeggenschap.

 

 

 

 

Nieuwe sponsor "Basis & Beleid"

Wederom kunnen wij als bestuur van de V.O.G.D. een nieuwe sponsor aankondigen: Basis & Beleid.

 

 

Basis & Beleid onderscheidt zich van andere organisatieadviesbureaus door onze nadrukkelijke blik op het medewerkersbelang naast het organisatie- of sectorbelang. Onze opdrachtgevers zijn ondernemingsraden, vakbonden en samenwerkende sociale partners.

Basis & Beleid bestaat uit een team van op elkaar ingespeelde adviseurs met verschillende deskundigheden en achtergronden. In 2021 bestaan we dertig jaar. In die jaren heeft Basis & Beleid een groot netwerk opgebouwd van ondernemingsraden in allerlei sectoren, vakbondsbestuurders en sociale partners.

Kern van onze werkwijze is de bevordering van een dialoog die alle partijen iets oplevert. Ondernemingsraden, vakbonden en sociale partners krijgen van ons niet alleen kennis, maar ook procesbegeleiding. We werken met open vizier naar alle betrokkenen.

Namens het bestuur,

Peter Niemantsverdriet

Belangrijke datums 2021

Beste (OR)leden,

Ook in 2021 staan de volgende activitieten gepland. Dit uiteraard onder voorbehoud wegens de situatie met het Corona virus. Noteer alvast de onderstaande data in jouw (digitale) agenda!

De algemene leden vergadering staan gepland op:

- dinsdag 13 april 2021*

- woensdag 17 november 2021

De themadagen staan gepland op:

- woensdag 3 maart 2021

- woensdag 29 september 2021

Tot ziens op één van deze dagen

* Deze dag is 1 dag vervroegd (was op de ALV aangekondigd op woensdag 14 april 2021)

Week van de Medezeggenschap

Save the date: Week van de Medezeggenschap

1 t/m 5 februari 2021

Live als het kan, digitaal als het moet: In elk geval gaat het door!

Elke dag van deze week stellen we een specifiek onderwerp aan de orde. Een onderwerp dat leeft en speelt bij vele medezeggenschapsorganen. Overdag zijn er workshops. ’s Avonds is er een Masterclass. Daarin reageren deskundigen in een bepaald valkgebied op het thema van de dag. Je kunt alle dagen meemaken of minder.

Wil je deelnemen aan één van de dagen? Schrijf je nu in!: https://mzoo.nl/week-van-de-medezeggenschap/

 

Thema’s en onderwerpen:

Dag 1 Speelveld van de Mz, Wetgeving en regels

- Wet op de ondernemingsraad,

- Arbowetgeving inclusief corona,

- Financieel Economisch Beleid inclusief corona

Masterclass met mw. Mr. R. Vink-Dijkstra, advocaat bij De Clercq

 

Dag 2 Met plezier werken (ook tijdens je Pensioen)

- Werkgeluk, Duurzame inzetbaarheid I

- Inspiratiedag

- Masterclass Duurzaam verbinden met mw. Kartika Luijsterburg

 

Dag 3 Invloed vergroten als OR

- Navigator Werkmethode en achterban

- Invloed en meer impact als OR

- Masterclass Achterban / Councilwise door Maurik Dippel over ‘online’ dialogen

 

Dag 4 Het netwerk van de OR

- Communicatie met de achterban

- Bloggen en vloggen

- Relatie met de vakbonden

- Masterclass met Alexander Kneepkens, lobbyist

 

Dag 5 De toekomst van de Mz

- Nieuwe vormen van Mz.

- Mz na corona

- Robotisering en Algoritmes V

- Vragen en antwoorden + evaluatie