Back to Top

Welkom bij de V.O.G.D.

 

 

De V.O.G.D. heeft als doel om onze leden

 

een netwerk te bieden en om kennis te halen

 

 die voor de ondernemingsraad relevant is.

 

 

 

 

Agenda Algemene Leden Vergadering

 

Op woensdag 6 november staat de algemen leden vergadering op de agenda.

Deze word gehouden bij Bidfood. Adres: Frankeneng 18, 6716 AA te Ede.

 

Opening

Vaststellen agenda

Mededelingen

Notulen algemene leden vergadering 5 februari 2019 (bijgaand)

Bestuurskandidaten

Terugblik themadagen 15 mei 2019 en 1 oktober 2019

V.O.G.D. 2020

Planning Data 2020

Aankondiging event 26 en 27 maart 2020

Begroting 2020 (bijgaand

Rondvraag

Sluiting

 

Tot ziens op 6 november.

Aankondiging najaars A.L.V. & VZ-ers overleg

Op woensdag 6 november 2019 staat het voorzittersoverleg in combinatie met de algemene leden vergadering gepland.

 

Daarnaast zal Mark Capel, namens Trainiac in de ochtend een onderdeel uit hun seminar geven. Óók zal er een medewerker van de commissie bevordering medezeggenschap (CBM) van de SER aanwezig zijn. We zullen met het CBM stil staan wat zij allemaal doen ter bevordering van de medezeggenschap en hoe zichtbaar dit is.

 

In de middag zal Shirley Mathoera van de NVMz te gast zijn en vertellen wat wat de NVMz doet en waar voor zij staan.

 

Dit alles zal plaats vinden bij Bidfood te Ede en we starten om 10.00 uur.

 

Verder informatie volgt.

OR Jan Linders weer lid van de V.O.G.D.

Het bestuur van de V.O.G.D. is zéér verheugd dat de OR van Jan Linders heeft besloten om wéér lid te worden van de V.O.G.D. Welkom terug!