V.O.G.D.  Ereleden :

*  Piet Dijkstra
*  Eli Draaisma
Bernhard van Haasteren
Frits Jans

Leo van Uden