Op woensdag 6 november 2019 staat het voorzittersoverleg in combinatie met de algemene leden vergadering gepland.

 

Daarnaast zal Mark Capel, namens Trainiac in de ochtend een onderdeel uit hun seminar geven. Óók zal er een medewerker van de commissie bevordering medezeggenschap (CBM) van de SER aanwezig zijn. We zullen met het CBM stil staan wat zij allemaal doen ter bevordering van de medezeggenschap en hoe zichtbaar dit is.

 

In de middag zal Shirley Mathoera van de NVMz te gast zijn en vertellen wat wat de NVMz doet en waar voor zij staan.

 

Dit alles zal plaats vinden bij Bidfood te Ede en we starten om 10.00 uur.

 

Verder informatie volgt.