1. Workshop duurzame inzetbaarheid

We worden steeds ouder, er ontstaan nieuwe technologieën, het klimaat veranderd, wetten en regels worden aangepast, traditionele rollen wijzigen, visie op goed werkgever- en werknemerschap veranderd… Allemaal voorbeelden van hoe de wereld om ons heen zich ontwikkeld. Om als organisatie en als werknemer succesvol te blijven is inspelen op toekomstige omstandigheden enorm belangrijk. Tijdens deze workshop word je geprikkeld en tegelijkertijd inspireer je anderen om de regie in eigen hand te nemen en aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Hoe zorgen jij en jouw collega’s voor jullie mentale en fysieke ontwikkeling en hoe kan jouw werkgever hierbij ondersteunen? Ontdek het en kickstart jouw duurzaam inzetbaarheidsplan op 1 oktober!

De workshop “duurzame Inzetbaarheid” zal gegeven worden door Lyan Rietveld.

 

2. Veiligheid

De laatste jaren is veel vooruitgang geboekt met het realiseren van een veilige werkomgeving. In de distributiecentra is zien we steeds meer robotisering wat het werk kan verlichten maar weer andere situaties met zich meebrengt. In de winkels blijkt sociale veiligheid steeds meer een issue te worden. Veiligheid is en blijft dus een belangrijk thema voor de ondernemingsraad. Na deze workshop weet je welke rol de OR kan spelen in het verbeteren van de veiligheid in de organisatie.

De workshop “Veiligheid” zal gegeven worden door Judith Kunen.

 

3) Zichtbaarheid OR

Bij het vertegenwoordigen van uw achterban hoort dat u zichtbaar bent voor de mensen die u vertegenwoordigt. Zij willen zien op welke manier u de belangen van hen meeneemt in het overleg. Ze zijn benieuwd of u verwoordt wat zij voelen en belangrijk vinden. Voor de bestuurder, sleutelfiguren en mogelijk mede OR leden is het ook belangrijk dat u zichtbaar bent. Werken met een zichtbaar profiel zorgt er voor dat u effectiever kunt netwerken, meer invloed kunt uitoefenen en als gesprekspartner serieus wordt genomen. Mensen weten waar u voor staat en ze hebben een beeld waar u voor gaat. Op deze manier geeft u medezeggenschap een gezicht.

 

De trainer van de workshop “Zichtbaarheid OR” word op een later moment bekend gemaakt.

 

Het plenaire thema Psychische Sociale Arbeidsbelasting ( PSA) zal geven worden door spreker, Joost Oude Groen.

 

‘Voorkom agressie, geweld, intimidatie en pesten.’ ‘Ga verstandig om met werkdruk en voorkom burnout’

Ongewenst gedrag komt te vaak voor, vaker dan je denkt. Je kunt er ziek van worden. En als er geen aandacht aan wordt besteed, wordt het alleen maar erger…… Tijden van reorganisaties en veranderingen zorgen voor een verharde sfeer op de werkvloer. Pesten op het werk, kleine pesterijen en concurrentie tussen collega’s.

Een gezonde werkdruk is niet mis mee, als het ongezonde vormen aanneemt en voortduurt kan dit leiden tot burnout en langdurige uitval en hoge kosten.

Wat kan de organisatie hieraan doen? Een goede werkgever, ondernemingsraad (OR) en vertrouwenspersoon maken er werk van.