Back to Top

Beste leden,

Op donderdag 11 november staat er een algemene ledenvergadering gepland. Let op! Deze stond eerst geagendeerd op woensdag 17 november en is dus een week verschoven. Deze dag is alleen voor de voorzitters of DB leden. Het programma is hier speciaal op aangepast. 

De agenda voor deze dag volgt binnenkort. De locatie is nog niet bekend, maar zal zodra deze bekend is, medegedeeld worden. 

Tot 11 november.

Wederom kunnen wij als bestuur van de V.O.G.D. een nieuwe sponsor aankondigen: Basis & Beleid.

 

 

Basis & Beleid onderscheidt zich van andere organisatieadviesbureaus door onze nadrukkelijke blik op het medewerkersbelang naast het organisatie- of sectorbelang. Onze opdrachtgevers zijn ondernemingsraden, vakbonden en samenwerkende sociale partners.

Basis & Beleid bestaat uit een team van op elkaar ingespeelde adviseurs met verschillende deskundigheden en achtergronden. In 2021 bestaan we dertig jaar. In die jaren heeft Basis & Beleid een groot netwerk opgebouwd van ondernemingsraden in allerlei sectoren, vakbondsbestuurders en sociale partners.

Kern van onze werkwijze is de bevordering van een dialoog die alle partijen iets oplevert. Ondernemingsraden, vakbonden en sociale partners krijgen van ons niet alleen kennis, maar ook procesbegeleiding. We werken met open vizier naar alle betrokkenen.

Namens het bestuur,

Peter Niemantsverdriet