In 2022 zijn de volgende bijeenkomsten gepland:

 

Maandag 31 oktober: online sessie "Inflatie" en de invloed die een OR kan uitoefenen op de koopkracht van werknemers;

 

Woensdag 2 november: voorzittersdag van 10.00 uur t/m 15.00 uur;

 

Woensdag 14 december: ALV met online sessie van 15.00 uur t/m 16.30 uur;