Back to Top

Welkom bij de V.O.G.D.

 

 

De V.O.G.D. heeft tot doel een netwerk te bieden waarbij OR-en actief in de groothandel en detailhandel mét en ván elkaar kunnen leren. Dit doen wij door het uitwisselen en delen van ervaringen tussende aangesloten OR-en, het organiseren van (thema)bijeenkomsten en MZ-dagen en het actief in contact brengen van leden onderling. Daarnaast is de V.O.G.D. een spreekbuis voor leden richting maatschappelijke organisaties zoals de de Sociaal Economische Raad, de vakorganisaties en de Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap. Zo draagt de V.O.G.D. bij aan de kwaliteit van medezeggenschap.

 

 

 

 

Algemene Ledenvergadering november 2021

Beste leden,

Op donderdag 11 november staat er een algemene ledenvergadering gepland. Let op! Deze stond eerst geagendeerd op woensdag 17 november en is dus een week verschoven. Deze dag is alleen voor de voorzitters of DB leden. Het programma is hier speciaal op aangepast. 

De agenda voor deze dag volgt binnenkort. De locatie is nog niet bekend, maar zal zodra deze bekend is, medegedeeld worden. 

Tot 11 november.